Formulari d'inscripció

Casals d'estiu 2019

Dades de l'infant


Si No

El camp nom es obligatori.
El camp cognoms es obligatori.
El camp data es obligatori.


Dades del pare/mare o tutor legal

El camp nom i cognoms es obligatori.
El camp dni es obligatori.
@
El camp correu electrònic es obligatori.


El camp adreça es obligatori.
El camp teléfon es obligatori.

Dades del familiar que recollirà a l'Infant

El camp nom i cognoms es obligatori.
El camp dni es obligatori.