Formulari d'inscripció

Casals d'estiu 2019

Dades de l'infant

El camp nom es obligatori.
El camp cognoms es obligatori.
El camp data es obligatori.

El camp escola es obligatori.

El camp curs es obligatori.

Dades del pare/mare o tutor legal



El camp nom i cognoms es obligatori.
El camp dni es obligatori.
@
El camp correu electrònic es obligatori.


El camp adreça es obligatori.
El camp teléfon es obligatori.

Dades del familiar que recollirà a l'Infant

El camp nom i cognoms es obligatori.
El camp dni es obligatori.